ABC-Piramides

De sterke verticaal gerichte energie van de ABC-piramides helpt zowel om te aarden, als de verbinding met de Lichtwereld te versterken. De piramides creëren openheid om naar binnen te keren en de eigen kern, de Godsvonk, te ontsluieren en te integreren in het aardse zijn. Zo ontdoet men zich van het lager zelf, en maakt men bewust vorderingen op het pad naar spiritueel meesterschap en daar voorbij.

Piramide met de punt omhoog
Een rechtop staande piramide helpt om de verbinding met de Lichtwereld helderder te maken en te versterken. Zo creëert hij een sfeer om open en eerlijk met elkaar om te gaan. 
Tijdens een meditatie of healing kan een piramide in deze positie behulpzaam zijn bij de afstemming op de Lichtwereld, en de mens beschermen tegen energieën die hem afleiden van het zuivere zijn.
Een piramide in huis heeft een licht activerende werking op de aanwezigen, om zich bewuster te worden/zijn van zichzelf en zijn/haar persoonlijke aandeel in diverse processen. 
Zo komt men tot inzichten en wordt men gestimuleerd om zijn bewustzijn positief te ontwikkelen.

Piramide met de punt omlaag
Wanneer de piramide ondersteboven geplaatst wordt (b.v. in de doos, met iets zachts onder de punt ter bescherming) zorgt hij voor een zeer sterke aarding. Men plaatst de piramide bijvoorbeeld onder een stoel of behandeltafel. Alle overtollige energieën (loskomende blokkades en emoties) kunnen op deze manier snel worden afgevoerd, zonder dat ze in de ruimte blijven hangen. Ook kan de cliënt een piramide ondersteboven vasthouden. 
In acute situaties (b.v. bij plotselinge zeer heftige emoties) kan de piramide in deze positie gebruikt worden om weer snel terug in balans te komen en jezelf niet te verliezen in de emoties, maar het gebeuren vanuit meer begrip en acceptatie te bekijken.

Healing met ABC-bollen
Als healer kun je de bollen gebruiken om een sterker contact te maken met de Lichtwereld. De afstemming wordt helderder, de energie die door je heen stroomt wordt sterker. Je kunt er energie mee sturen, in die zin dat een bol gebruikt kan worden om blokkades te openen, negatieve energieën te verwijderen uit het aura, of juist heel doelbewust op een bepaalde plaats meer lichte energie toe te voegen.
Je kunt ook de cliënt die de healing ontvangt,  een bol in de handen geven om zich makkelijker te kunnen open stellen voor de energie die hij/zij mag ontvangen.

 

Meditatie met ABC-bollen
Je kunt bollen in de meditatieruimte plaatsen om de trilling in de ruimte te verhogen, en je kunt een bol vasthouden tijdens de meditatie. Het geeft een sterkere verbinding met de Lichtwereld, waardoor meditaties vaak dieper ervaren worden.

 

In combinatie met edelstenen en mineralen
Alle ABC-producten hebben de neiging zich te willen verbinden met iets of iemand. In de nabijheid van edelstenen en mineralen, verbindt de universele energie van de ABC-producten zich met de energie van edelstenen en mineralen, waardoor hun werking wordt versterkt.

De ABC-producten kunnen met alle edelstenen en mineralen worden gecombineerd. Zo kan een ABC-hanger of krachtsteen gelijktijdig gebruikt worden met iedere willekeurige steen.

De ABC-energie zorgt er tevens voor dat de steen energetisch gereinigd wordt, en weer in zijn kracht gezet wordt (opgeladen). Hiervoor is het voldoende de steen en de ABC-bol of piramide enkele uren naast elkaar te leggen.

In en om het huis
In huis geplaatst creëert een bol of piramide een krachtig lichtveld, waardoor een hogere trilling ontstaat. Mensen, dieren maar ook planten hebben baat bij een hogere trilling. Mensen ervaren vaak minder stress, dieren worden rustiger en planten groeien beter.

Een hogere trilling zorgt ervoor dat men zich meer bewust wordt van balans en onbalans, en helpt de gevorderde mens zich bewust te verbinden met het Licht.

Ook in de tuin kan men bollen of piramides gebruiken, om de gehele energie te harmoniseren. 

Hoe groter een bol of piramide, des te sterker de lichtkracht. Met de grootste bol of piramide kan men gerust een heel huis in het licht zetten, met een klein bolletje wordt die kans een stuk kleiner.
Bollen kunnen ook helpen om de negatieve invloeden van elektronische straling, wateraders en aardstralen te verminderen. Soms werkt dit nog beter in combinatie met bergkristal, seleniet of zwarte toermalijn. 
Gebruik uw ABC-bol veilig: zet hem nooit in direct zonlicht. Door de bolvorm is er een brandpunt aanwezig, en hierdoor kan er brand onstaan wanneer de zon schijnt!


ABC-Krachtstenen

De krachtstenen zijn als het ware de "grote schoonmakers" van het aura.
Het hogere doel kenmerkt zich door een vredevolle staat van zijn, waarin emoties uitgezuiverd zijn. De krachtstenen bieden een krachtig hulpmiddel om lagere emoties en energetische vervuiling los te laten en deze door sterke aarding te laten afvloeien. Zo komt er ruimte om de zuivere energie van de Lichtwereld weer in het aura te laten stromen, waardoor men beter in verbinding komt met het hoger zelf. De krachtstenen helpen om inzicht te krijgen in blokkades en de oplossing ervan.

Krachtstenen zijn op diverse manieren toe te passen.

  • Snel het aura reinigen: ga rechtop staan of zitten, met beide voeten op de grond. Neem in beide handen een krachtsteen, richt de aandacht op de kruin en laat van daaruit licht stromen door het hele aura, en dit vervolgens via de voeten de aarde in stromen. Dit licht verheldert de aura en voert lagere emoties af.
  • Continue reinigingsproces en bescherming: draag één of twee krachtstenen in uw broekzak, of leg ze onder het hoofdkussen.
  • Bij healing: krachtstenen zijn geschikt om doelgericht in bepaalde gedeelten van het aura te werken. Met de zijkant kunnen "energetische operaties" worden gedaan, met de vlakke kant kan de energie in en rond het aura weer in balans gebracht worden. 
  • Voor een chakrahealing kunt u ook krachtstenen gebruiken. Leg deze op de chakra's die u wilt behandelen. Wilt u alle chakra's tegelijkertijd behandelen, dan volstaan 2-4 krachtstenen verspreid over het lichaam. Vervolgens past u de healing toe zoals u gewend bent.
  • Massage: de krachtstenen zijn ook te gebruiken voor een hotstone massage. Ze mogen ook (langzaam) verwarmd worden of met olie gebruikt worden. Niet te snel laten afkoelen, om barsten te voorkomen.

ABC-hangers

De spiritueel bewuste mens, die zich wenst te verbinden met het Al, wordt door de hanger beschermd en gestimuleerd om zijn innerlijke wijsheid te vergroten.  De ABC-hanger begeleidt de drager in versneld tempo tot in de Atmisch-Buddhische zijnstoestand. Daar waar waar begrip volledig ontwaakt is en men vanuit een vredevol bewustzijn in het leven staat. Daar waar men bevrijd is van beperkende gedachten doordat men gedragen wordt door de goddelijke wil. De hanger helpt bij het realiseren van begrip, rust, inzicht en vrede en beschermt de aura van de spiritueel ontwakende mens. 


De hartjes hanger onderscheidt zich van de ovale hangers, doordat de energie nog sterker werkt op de verbinding van het kruin- en/of hoger kruinchakra met het hartchakra.

De liefde-wijsheid is in volmaakte balans, daar waar deze verbinding zo volledig geïntegreerd is, dat de bovenste vier chakra's volkomen versmolten zijn met elkaar. Dit is uiteindelijk het streven van iedere gevorderde ziel.
De hartjes hanger begeleidt dit proces met de energie vanuit de ultieme liefde-wijsheid, en helpt bij het creëren van de juiste omstandigheden hiervoor, voor de positief gemotiveerde mens.