Wat is Atman Buddhi Concentration?
Atman Buddhi Concentration (ABC) is een serie van paarskleurige kristalglazen producten, die met een Goddelijke trilling geënergetiseerd zijn. Ze zijn inzetbaar op alle gebieden, en hebben altijd als doel om de mensen te ondersteunen bij het verhogen van hun bewustzijn, hun trilling en daarmee hun spirituele  ontwikkeling.

Waarom Atman Buddhi Concentration?
Om de mensen, die interesse hebben in een groter  begrip, te helpen bij hun evolutie, zijn in 2008 via Hansananda de ABC Lichtinstrumenten op aarde gekomen. Evolutie was, is en zal altijd zijn. Voor diegenen die zich bewust wensen te ontwikkelen vormen de ABC producten een brug tussen de Lichtwereld en de mensen, die daarmee verder kunnen groeien tot ver in het bewuste meesterschap.

ABC helpt te focussen op de non-dualiteit, de Eenheid.
Zo wordt (de eenwording met) “Ons-Zijn” gestimuleerd.

Wat kun je met ABC-producten? 
De verschillende groottes en vormen bieden verschillende toepassingsmogelijkheden, o.a.: 

· ondersteuning van emotionele (oplos)processen 

· inzicht in hogere vormen van wijsheid en acceptatie 

· harmoniseren van de energetische sfeer 

· versterking van alle vormen van energetische healing en verinnerlijking 

· reinigen, opladen en versterken van edelstenen/mineralen 

· versterken van alle andere lichtinstrumenten